Ganap na nirerespeto ng aming kumpanya ang privacy ng mga customer nito. Upang mapanatili ang pagiging kumpidensyal ng lahat ng impormasyong ibinibigay mo sa amin, mahigpit naming sinusunod ang sumusunod na Patakaran sa Privacy na nakabalangkas sa ibaba.

Saklaw ng Application ng Patakaran sa Privacy

Para sa mga user ng site na magsumite ng impormasyon at iniwan ng server ang personal na makikilalang impormasyon.

Mga Nilalaman ng Koleksyon ng Impormasyon

Pagkatapos mong isumite ang iyong order, kokolektahin ko ang iyong personal na makikilalang impormasyon, kabilang ang pangalan, email address, zip code, address ng tatanggap, telepono at iba pa.

Ang aming kumpanya ay maaaring awtomatikong tumanggap at magtala ng mga detalye ng impormasyon na nilalaman sa log ng iyong browser o server, kabilang ngunit hindi limitado sa iyong IP address, impormasyong nilalaman sa cookies ng Aming kumpanya at mga talaan ng mga web page na iyong binisita.

Proteksyon at Paggamit ng Impormasyon

Ang impormasyong inilarawan sa itaas na nakolekta ng aming kumpanya ay gagamitin para sa:

 1. Pagbibigay ng mga serbisyo ng produkto sa mga customer;
 2. upang mabigyan ang mga customer ng mga produkto, insentibo at serbisyo sa pamamahagi;
 3. Pagbibigay ng iba pang serbisyo sa mga customer.

Ang impormasyong hawak ng aming kumpanya na may kaugnayan sa isang customer ay pananatiling kumpidensyal maliban sa mga sumusunod na pangyayari:

 1. Sumasang-ayon kang ibahagi ang impormasyon sa isang ikatlong partido;
 2. Ang produkto at ang mga serbisyong iyong hiniling ay maiaalok lamang sa pagsisiwalat ng iyong impormasyon;
 3. Ang impormasyon ay naaangkop na ibinunyag ng aming kumpanya sa loob ng awtorisadong saklaw nito ayon sa hinihingi ng batas, kapag iniutos ng isang awtorisadong katawan o bilang kinakailangan sa mga legal na paglilitis;
 4. Kung saan ang aming kumpanya ay inaatas ng batas na magbunyag ng impormasyon sa isang ikatlong partido sa mga pagkakataon kung saan ang aming kumpanya ay nakatuklas ng isang nilabag na mga tuntunin ng serbisyo o anumang iba pang mga regulasyon na may kaugnayan sa paggamit ng mga produkto at serbisyo ng aming kumpanya;
 5. Para sa layunin ng pagpapanatili ng mga interes ng mga customer at ng publiko sa kaganapan ng isang emergency;
 6. Anumang iba pang mga pangyayari kung saan itinuturing ng aming kumpanya na kinakailangang mag-publish, mag-compile o magbunyag ng impormasyon ng isang indibidwal.

Mga Patakaran sa Email

Nakatuon kami na panatilihing kumpidensyal ang iyong e-mail address. Hindi namin ibinebenta, inuupahan, o inuupahan ang aming mga listahan ng subscription sa mga third party, at hindi namin ibibigay ang iyong personal na impormasyon sa sinumang third party na indibidwal, ahensya ng gobyerno, o kumpanya anumang oras maliban kung mahigpit na napipilitang gawin ito ng batas.

Gagamitin namin ang iyong e-mail address para lamang magbigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa aming impormasyon ng produkto.

Papanatilihin namin ang impormasyong ipapadala mo sa pamamagitan ng e-mail alinsunod sa naaangkop na pederal na batas.

Pagsunod sa CAN-SPAM

Bilang pagsunod sa CAN-SPAM Act, lahat ng e-mail na ipinadala mula sa aming organisasyon ay malinaw na magsasaad kung kanino galing ang e-mail at magbibigay ng malinaw na impormasyon kung paano makipag-ugnayan sa nagpadala. Bilang karagdagan, ang lahat ng mga mensaheng e-mail ay maglalaman din ng maigsi na impormasyon sa kung paano alisin ang iyong sarili mula sa aming mailing list upang hindi ka na makatanggap ng karagdagang komunikasyon sa e-mail mula sa amin.

Pagpili/Opt-Out

Ang aming site ay nagbibigay sa mga user ng pagkakataong mag-opt out sa pagtanggap ng mga komunikasyon mula sa amin at sa aming mga kasosyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga tagubilin sa pag-unsubscribe na matatagpuan sa ibaba ng anumang e-mail na natatanggap nila mula sa amin anumang oras.

Ang mga gumagamit na hindi na gustong makatanggap ng aming newsletter o mga materyal na pang-promosyon ay maaaring mag-opt-out sa pagtanggap ng mga komunikasyong ito sa pamamagitan ng pag-click sa link na mag-unsubscribe sa e-mail.

Mga Pagbabago sa Patakaran sa Privacy

Inilalaan ng aming kumpanya ang karapatan na baguhin ang Patakaran sa Privacy nito.

Makipag-ugnayan sa amin

Kung nalaman mong ang iyong pribadong impormasyon ay hindi wastong ibinunyag o ayaw nang tanggapin ang mga serbisyo ng kumpanya, o sa aming patakaran sa privacy ng anumang mga komento o mungkahi, mangyaring magpadala ng email sa aming kumpanya, gagawin namin ang napapanahong paraan.

Mga Tuntunin at Kundisyon

 1. TERMS AND CONDITIONS TO GOVERN- Ang mga tuntunin at kundisyon na ito ay kumakatawan sa pinal at kumpletong kasunduan ng mga partido at walang mga tuntunin o kundisyon sa anumang paraan na nagbabago o nagbabago sa mga probisyon na nakasaad dito ay dapat na may bisa sa Aming Kumpanya maliban kung ginawa sa pamamagitan ng sulat at nilagdaan at inaprubahan ng isang opisyal o iba pang awtorisadong tao sa Aming Kumpanya. Walang pagbabago sa alinman sa mga tuntuning ito ang mababago ng pagpapadala ng Ating Kumpanya ng mga kalakal kasunod ng pagtanggap ng order ng pagbili ng Mga Mamimili, kahilingan sa pagpapadala o mga katulad na form na naglalaman ng mga naka-print na tuntunin at kundisyon na dagdag sa o salungat sa mga tuntunin dito. Kung ang anumang termino, sugnay o probisyon ay idineklara na hindi wasto ng korte na may karampatang hurisdiksyon, ang naturang deklarasyon o paghawak ay hindi makakaapekto sa bisa ng anumang iba pang termino, sugnay o probisyon na nakapaloob dito.
 2. PAGTANGGAP NG MGA ORDER – Ang lahat ng mga order ay napapailalim sa nakasulat na pag-verify ng presyo ng mga awtorisadong tauhan ng Ating Kumpanya maliban kung itinalaga sa nakasulat na maging matatag para sa isang tinukoy na tagal ng panahon. Ang pagpapadala ng mga kalakal nang walang nakasulat na pag-verify ng presyo ay hindi bumubuo ng pagtanggap sa presyong nakapaloob sa order.
 3. SUBSTITUTION – Inilalaan ng aming kumpanya ang karapatan, nang walang paunang abiso, na palitan ang isang alternatibong produkto na katulad ng uri, kalidad at function. Kung hindi tatanggap ng kapalit ang Mamimili, dapat na partikular na ipahayag ng Mamimili na walang pinahihintulutang pagpapalit kapag humiling ang mamimili ng quote, kung ginawa ang naturang kahilingan para sa quote, o, kung walang kahilingan para sa quote ang ginawa, kapag naglalagay ng order sa Aming kompanya .
 4. PRICE – Ang mga presyong sinipi, kabilang ang anumang mga singil sa transportasyon, ay may bisa sa loob ng 10 araw maliban kung itinalaga bilang firm para sa isang partikular na panahon alinsunod sa isang nakasulat na quote o nakasulat na pagtanggap sa pagbebenta na inisyu o na-verify ng isang opisyal o iba pang awtorisadong tauhan ng Ating Kumpanya. Ang isang presyo na itinalaga bilang firm para sa isang partikular na panahon ay maaaring bawiin ng Aming Kumpanya kung ang pagbawi ay nakasulat at ipapadala sa Mamimili bago ang oras na ang isang nakasulat na pagtanggap sa presyo ay natanggap ng Aming Kumpanya. punto ng pagpapadala. Inilalaan ng aming Kumpanya ang karapatan na kanselahin ang mga order kung sakaling ang mga presyo ng pagbebenta na mas mababa kaysa sa mga presyong sinipi ay itinatag ng mga regulasyon ng pamahalaan.
 5. TRANSPORTASYON – Maliban kung iba ang ibinigay, gagamitin ng Ating Kumpanya ang paghatol nito sa pagtukoy ng carrier at pagruruta. Sa alinmang kaso, ang Aming Kumpanya ay hindi mananagot para sa anumang pagkaantala o labis na singil sa transportasyon na nagreresulta mula sa pagpili nito.
 6. PACKING – Maliban kung iba ang itinatadhana, ang Ating Kumpanya ay susunod lamang sa pinakamababang pamantayan ng pag-iimpake nito para sa napiling paraan ng transportasyon. Ang halaga ng lahat ng espesyal na packing, loading o bracing na hiniling ng Mamimili ay babayaran ng Mamimili. Ang lahat ng gastos sa pag-iimpake at pagpapadala para sa espesyal na kagamitan ng Mamimili ay babayaran ng Mamimili.