Trình khởi chạy chùm 180T & Thiết bị mang chùm tia đúc sẵn

25 Tháng Mười Một, 2021

  • Công suất: 180T
  • Kéo dài: 50m
  • Loại dầm đúc sẵn : Loại T
  • Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng Đường sắt Trung Quốc Trung Quốc (CRCC)
  • Dự án: Đường cao tốc Anlin ở tỉnh Cam Túc
  • Năm sản xuất: 2021

Việc xây dựng đường cao tốc hạng nhất từ An Jia Zui đến Linxia, với tổng chiều dài 56,7km, bắt đầu vào tháng 8 năm 2020. Dự án do Cục 21 Đường sắt Trung Quốc đảm nhiệm. Thông qua việc lập kế hoạch trước và khắc phục các yếu tố bất lợi như thời tiết, địa chất, 70% khối lượng của dự án đã hoàn thành, dự kiến cuối năm sẽ cơ bản hoàn thành công trình chính.

Xây dựng cầu sông Anjiazui Tao

sử dụng nhà cung cấp chùm tia đúc sẵn tại chỗ

phóng tia

Dự án Anlin Highway đang phải đối mặt với những khó khăn như độ cao và cấu trúc địa chất phức tạp. Dự án sau khi hoàn thành sẽ tiếp tục hoàn thiện chức năng và cấu trúc mạng lưới đường bộ khu vực trung tâm và phía tây tỉnh Cam Túc, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy chuyển dịch kinh tế của các vùng dọc tuyến, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của kinh tế khu vực và sự phát triển theo chiều sâu của các nguồn lực.

phóng tia,Nhà cung cấp chùm tia đúc sẵn